سوالات متداول

فرآیند سفارش و خرید محصولات به چه صورتی است؟

شرکت مدی وی نماینده انحصاری فروش محصولات مصرفی کنسرسیوم دیالیز ایران است و به دو صورت قراردادی و آزاد محصولات خود را به فروش می‌رساند.

آیا به جز شرکت مدوی، نمایندگی دیگری در سطح کشور برای خرید محصولات مصرفی کنسرسیوم دیالیز ایران وجود دارد؟

    در حال حاضر شرکت مدوی نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصولات مصرفی کنسرسیوم دیالیز ایران است. اما احتمال دارد که ‌این شرکت در آینده‌ اقدام به توزیع محصولات از طریق اعطای نمایندگی در مناطقی از کشور کند. ‌مند خواهد شد.

سایز صافی ها به چه معنی است؟

    مقدار مساحتی که اگر فایبرهای صافی کنار هم قرار چیده شوند اشغال می‌شود را سایز صافی می‌گویند که واحد سنجش آن متر مربع است.

در ایران چند نوع سایز صافی وجود دارد؟

0.5 – 0.8 – 1 – 1.3 – 1.6 – 1.8 مترمربع

مهم‌ترین شاخص در انتخاب صافی چیست؟

KOA یا ضریب سطح انتقال توده ای، حاصلضرب توانایی صافی در کلیرانس یک ماده در سطح آن صافی است که واحد آن برحسب میلی لیتر در دقیقه است.

تعریف Flux و Efficiency در صافی چیست؟

Flux معیار Kuf صافی است وهروقت در مورد Flux صحبت می شود یعنی یک مورد باید مد نظر باشد: آب
Efficiency معیار KOA صافی است و هر وقت در مورد Efficiency صحبت می شود یعنی یک مسئله را باید در نظر داشت: اوره

چند نوع سوزن در ایران موجود است؟

سه سایز سوزن در ایران موجود است که عبارتند از:
سوزن فیستولا گیج 15 با قطرmm 1.8، مناسب برای بیماران با AVF خوب جهت دستیابی به سرعت جریان خون بالاتر
سوزن فیستولا گیج 16 با قطرmm 1.6 ، مناسب برای عموم بیماران دیالیزی
سوزن فیستولا گیج 17 با قطرmm 1.5 ، مناسب برای بیماران با دسترسی عروقی دشوار و6 جلسه اول استفاده از AVF و اطفال

محلول disinfection چه تاثیری بر کفایت دیالیز دارد؟

یک محلولdisinfection همراه با محلول بلیچ بر مبنای چهار خاصیت مهم پاک کنندگی، ضدعفونی کنندگی، رسوب زدایی و چربی زدایی می توانند توان ماشین دیالیز را در برداشت سموم و مایع اضافی بدن را بهبود بخشیده وکفایت دیالیز را بالا می برد.

برای هر دستگاه دیالیز چه محصولی مناسب است؟

همانطور که می‌دانید صافی‌های دیالیز، سوزن فیستولا و محلول اسیدی به نوع دستگاه ارتباطی ندارد و قابل استفاده برای تمام دستگاه‌ها هستند. اما پودر بیکربنات، ست دیالیز و محلول ضدعفونی کننده دستگاه همودیالیز باید با توجه به نوع دستگاه انتخاب شود. به جدول زیر دقت نمایید:

نام دستگاه پودر مناسب ست مناسب محلول گندزدای مناسب
FRESENIUS 4000B رنابگ ست استاندارد فرزنیوس نواکلین
FRESENIUS S CLASSICX رنابگ اس ست استاندارد فرزنیوس نواکلین
B-BRUAN DIALOG+ VER8 به پایین رناکارت ست استاندارد بی بران اسیدسیتریک50%
B-BRUAN DIALOG+ VER8 به بالا رناکارت ست استاندارد بی بران اسیدسیتریک50%
BELLCO FURMOLA رناکارت ست یونیورسال نواکلین-اسید استیک12%
JMS Bidry ست یونیورسال نواکلین - بلیچ
HOSPAL رناکارت ست یونیورسال نواکلین
NIPPRO رناکارت ست یونیورسال نواکلین
GAMBRO AK 95 رناکارت ست استاندارد گمبرو نواکلین- اسید سیتریک 25%
GAMBRO AK 96 رناکارت ست استاندارد گمبرو نواکلین- اسید سیتریک 25%
IDEMSA رناکارت ست یونیورسال نواکلین