مشتریان

مشتریان شرکت مِدوِی طب پویان را گستره وسیعی از مراکز دیالیز تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مراکز دیالیز خیریه و خصوصی در برمی‌گیرد. این شرکت در حال حاضر محصولات خود را به بیش از 500 مرکز دیالیز در همه استان‌های کشور ارسال می‌کند و خدمات پس از فروش ارائه می‌دهد. برخی از مشتریان برتر ما را در زیر ملاحظه می‌فرمایید: